קטעים נבחרים
אורסולה לה גווין

ההופכים את עורפם לאומלאס עברית: עמנואל לוטם יש ואחד הצעירים הבאים לראות את הילדה, או הצעירות, אינו חוזר הביתה בבכי או בזעם, ולמען האמת, אינו חוזר כלל. לפעמים קורה שגם גבר מבוגר, או אישה, מתכנס בשתיקה למשך יום או יומיים, ולבסוף עוזב את

אור ארנסט

תחת שמי מייפל סיפור ובכל הזמן הזה, נחשי הזעמן קמים על נחשי הפתן ובולעים אותם בשלמותם, מרבדי דשא מטוללים נקשחים לרסיסי בדולח, ממטרות הפלמינגו משחירות באחת והיו לעוזניות טרף, אספלט הכביש מבעבע, שוצף, נושא עמו פחי אשפה שמוטי

שמעון רוזנברג

פוסט מורטם באבריסט סיטי Post mortem in Evereast city )אמת ואגדה בדברי ימי עיר הנצח) הקורא הנבון יטען מיד ובצדק, כי סיפור מעין זה אינו יכול להתרחש, אינו יכול להתרחש, ואף אינו צריך להתרחש. אדם לבדד ישכון בקרב לא בני אחיו...? ה ולא בני אחיו, האם לבד

הכותבים
אורסולה לה גווין
אלי אשד
אור ארנסט
אהוד מימון
אורציון ברתנא
רחל קרון
אבישר הר שפי
שמעון רוזנברג
עירית חגי
יבשם עזגד
רמי קמחי
ידידיה גפני
וועלוול טשרנין
זיוה פלדמן
יאיר בן־חיים
מרב זקס פורטל
תמי כץ לוריא
דינה אדלשטיין
דנה פריבך־חפץ
אבנר הנמן
יצחק מלר
רן יגיל
יואב חייק
איתמר יעוז־קסט
גליונות נוספים

תודה שהחלטת לרכוש!

מחיר כל גליון 54 ש"ח | כל גליון נוסף ב-27 ש"ח | משלוח 15 ש"ח

ניתן להפקיד את התשלום לפי פרטי הבנק המופיעים מטה עבור: נכון ע"ר 580662583 , ולשלוח את צילום ההפקדה  כולל רשימת הגיליונות שבחרת בתוספת שמך וכתובתך למייל: bartana@ariel.ac.il

בנק הבינלאומי
סניף 094
חשבון 323861